Skip to main content

Over Eveline

Eveline Terwindt werd als Spoedeisende Hulparts in 2014 direct enthousiast en gefascineerd door ogenschijnlijk kleine aanpassingen in hoe je met patiënten om kan gaan en het effect wat er mee bereikt wordt in de dagelijkse praktijk.

De resultaten zijn duidelijk: een significante afname van pijn en angst bij patiënten. Wat leidt tot een positievere ervaring van patiënt en hulpverlener in het onderlinge contact, daarnaast heeft het ook veel voordelen. Het is kostenbesparend, patiënt sedatie zonder medicatie, tijd besparend, het aantal afmeldingen of uitval tijdens een onderzoek wordt terug gedrongen. Het proces verloop natuurlijker.

De ervaring die Eveline Terwindt heeft gehad als arts door het toepassen van de methode op de werkvloer, werkte zo stimulerend. Binnenkort zal zij Level 4 trainer zijn. Graag wil zij de kennis en ervaring delen met collega’s, omdat zij ervaart dat het een substantiele positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg voor patiënten, daarnaast heeft het niet te onderschatten waarde voor de hulpverlener die het toepast. Voor speciliasmen toepasbaar, bijvoorbeeld bij ingrepen.

Beroepsvereniging

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Alle hulpverleners aangesloten bij de NBVH zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode van de NBVH.

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met uw therapeut. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u via het secretariaat van de beroepsvereniging, de NVBH, contact opnemen met de klachtencommissie. Meer informatie hierover vind u op de site van de NVBH; https://www.hypnotherapie.nl/klachten/

Uw therapeut is tevens aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), dit is het centrum voor klachten en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

Adres Praktijkruimte vanaf 1 jan. 2020:
Huisartsenpraktijk ‘Hart van Haarlem’
Kenaustraat 8H, 2011 MX Haarlem

  • Spoedeisende hulp arts KNMG NBVH lidnummer: 2019007
  • Hypnotherapie prestatiecode  24501
  • RBCZ registratienummer : 190426R
  • AGB Zorgverlenersnummer: 90107082
  • AGB SEH Arts: 84028822
  • BIG registratie: 49061942201
  • Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.